Mendoza

Mendoza v kostce

Mendoza je zdaleka největší vinařská oblast v Argentině. Nachází se na náhorní plošině ve vysoké nadmořské výšce na úpatí And. Provincie je se 144 000 ha zodpovědná za zhruba 70% roční produkce argentinského vína. Francouzská odrůda vinné révy Malbec zde našla svůj domov. Místní vinaři z ní produkují koncentrovaná a strukturovaná červená vína. Pro mnohé platí rovnice: víno z Argentiny = Malbec.

Provincie leží na západním okraji Argentiny, přes „kopec“ (Andy – 6000 m.n.m.) od Chile. I když je provincie rozlehlá (141 300 km² = stát New York), vinařská oblast je soustředěna hlavně v severní části regionu, jižně od města Mendoza.

Zde najdete regiony Maipu (kolem samotné Mendozy), Lujan de Cuyo a údolí Uco. Tyto tři regiony zodpovídají za produkci těch nejslavnějších argentinských vín (jako například cuvée Magdalena Toso nebo Finca Pedregal).

Historie Mendozy

Historie vinařství v Mendoze je téměř tak stará jako koloniální historie samotné Argentiny. První vinnou révu vysadili kněží jezuitského řádu katolické církve v polovině 16. století, přičemž si „vypůjčili“ zemědělské techniky od Inků a Huarpesů, kteří půdu obsadili před nimi.

V období následující kolonizace přivezli španělští misionáři ze své domoviny odrůdy Mision (mise) a País (v Argentině známá jako Criolla Chica). Výsledné víno z odrůdy Mision bylo určeno ke svátostnému použití.

Národní odrůda Argentiny - Malbec byl do země přivezen v polovině 19. století. Velká zásluha je připisována francouzskému agronomovi a ampelografovi Michelu Aimé Pougetovi (někdy označovanému jako Miguel Aimé Pouget), který ji sem s ostatními odrůdami dovezl z francouzského regionu Bordeaux. Učinil tak na popud tehdejšího prezidenta Argentiny Dominga Faustina Sarmienta, který Pougeta v roce 1853 oficiálně požádal o dovoz odrůd. Jako připomínka tohoto osudového rozhodnutí vznikl v roce 2011 „Světový den Malbecu“, který každoročně připadá na 17. dubna.

Koncem 19. století zažila Mendoza velký příliv španělských a italských přistěhovalců, kteří doslova prchali ze svých domovských vinařských regionů kvůli řádění révokazu, který v té době drtivě ničil evropské vinice. Boom ve výrobě vína přišel v roce 1885, kdy byla dokončena železniční trať mezi Mendozou a hlavním městem země Buenos Aires, která umožňovala levnější a snadnější způsob dopravy vína z regionu.

Po většinu 20. století se argentinský vinařský průmysl soustředil téměř výhradně na domácí trh produkcí levných, nekvalitních vín z odrůd País a Criolla Chica. Teprve v posledních 25 let za velkého přispění zahraničního kapitálu se nejen Mendoza přeorientovala na tvorbu kvalitních argentinských vín z mezinárodních odrůd s dominancí Malbecu (23% z celkových výsadeb).

Klimatické podmínky & Malbec & ostatní vína

Nadmořská výška je jednou z nejdůležitějších charakteristik místních podmínek Mendozy. Pás vinic, který vede podél úpatí And, leží 800 – 1500 m.n.m. Právě tato nadmořská výška je klíčová pro zmírňení horkého a suchého klima regionu.

Po teplých slunečných dnech následují výrazně chladnější noci díky sestupujícímu proudění z And. Toto střídání teplot zpomaluje zrání, prodlužuje vegetační období a přispívá ke tvorbě mnohovrstevnatých aromatických a chuťových profilů při zachování dostatečného obsahu kyselin ve vínech.

Roční úhrn srážek se v Mendoze pohybuje do 300 mm. Nezbytné zavlažování umožňují regionální řeky Mendoza, Desaguadero, Tunuyán a Diamante stékající z And. K tomu v regionu najdete více než 17 000 studní, které taktéž slouží jako zdroj vody pro zavlažování (objem ekvivalentní cca 2 výše zmíněných řek). Teplá a suchá období sklizně znamenají, že vinaři jsou schopni sbírat hrozny podle žádoucího stupně zralosti, nikoliv reakčně s ohledem na rozmary počasí.

Stejně jako v jiných zemích Nového světa vede toto konstantní počasí tohoto období ke snížení ročníkových variací a také ke stálé kvalitě argentinských vín rok co rok. Právě předvídatelné sklizně umožňují vinařům zvýšenou kontrolu nad produkovanými styly vína, což je faktor, který přispěl k mezinárodní pověsti regionu.

Půdy v Mendoze jsou aluviálního původu (nivní sedimenty). Tyto kamenité, písčité půdy disponují malým poměrech organické hmoty a jsou dobře propustné (nezadržují vodu) = jsou suché a málo úrodné.

Tento druh půdy je pro vinohradnictví ideální – vinná réva je nucena prohloubit kořenový systém pro dostatečnou hydrataci a příjem živin. To vede k omezené produkci malých, koncentrovaných hroznů místo listové plochy. Tím jsou vína vyrobená z takovýchto hroznů taktéž koncentrovaná, strukturovaná, s pevnými tříslovinami a výraznou mineralitou.

Tento charakter půd společně s dalšími faktory místních nehostinných podmínek a geografickou odlehlostí přispěl k velkému množství původních keřů révy vinné, které byly ušetřeny před révokazem a dosahují úctyhodného stáří (např. tento Malbec nebo Cabernet Sauvignon). Dalším benefitem kombinace těchto přírodních faktorů je téměř 0 nutnost chemického ošetření vinic. Ty přirozeně splňují striktní podmínky pro „bio“ produkci, nicméně z důvodů legislativní náročnosti se k tomu řada vinařů nepřiklání.

Malbec je bezpochyby hvězdou regionu (zaujímá 85% všech výsadeb v Mendoze), který zde najdete jak v provedení pro každodenní pití (tento oceněný Malbec), v cuvée (Barrancas Toso), tak prémiovém pro delší zrání v lahvi (Malbec Alta).

I přesto zde také rozsáhlé výsadby odrůd Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Syrah, Torrontes a Sauvignon Blanc. Mendoza se také začíná na mezinárodním trhu umisťovat jako výrobce sektu (Chardonnay Brut).

Mendoza - velkoměsto vína

Město je svou polohou přirozeně centrem mnoha vinařských podniků a postupem času se stalo jedním ze světových metropolí vína. Díky tomu se těší velké oblibě a návštěvnost zaujímá výrazný podíl na celkové jihoamerické vinařské turistice. K tomu přispívají nejen přírodní krásy této oblasti ale např. i festival Fiesta Nacional de la Vendimia (Národní festival sklizně), který se každoročně koná v březnu a fascinuje návštěvníky impozantní audio vizuální show i širokou škálou k degustování nabízených argentinských vín.

Prémiová argentinská vína z Mendozy pro Vás v OpenWine dovážíme již více než 15 let.