Rioja Argentina

La Rioja Argentina v kostce

La Rioja je vinařská oblast na úpatí And v západní Argentině, 400 km severně od Mendozy a 160 km od San Juanu. Na rozdíl od svého španělského jmenovce je tradičně nejvíce spojována s bílými víny.

Místní obyvatelé argumentují, že La Rioja byla jednou z prvních argentinských oblastí, kde byla vysázena réva vinná. Španělští osadníci na konci 16. století patřili mezi první, kdo zde pěstoval hrozny za účelem výroby vína. Oblast La Rioja byla pojmenována stejně jako španělský region podle kolonizátora Juana Ramireze de Velasca, který pocházel ze španělské Riojy a který se zasloužil o založení této argentinské provincie.

Užívání stejného jména způsobilo určité nepřátelství mezi oběma regiony. V roce 2011 vyhrála argentinská provincie soudní spor, který jí umožnil nadále označovat argentinská vína z této oblasti jako „La Rioja Argentina“.

Klimatické podmínky & vína

V celém regionu La Rioja je cca 6 500 hektarů osázených vinnou révou. Hornatý terroir regionu je zvláště vhodný pro odrůdu Torrontés Riojano, která produkuje ovocné, květinové, aromatické bílé. Tato odrůda je ve vinohradech zastoupena z 30%. Bonarda, Syrah, Cabernet Sauvignon a Malbec dominují ve výsadbách pro červená vína.

Poloha regionu La Rioja v dešťovém stínu (cca 400 mm za rok) pohoří And znamená, že oblasti produkující víno jsou definovány v závislosti na přístupu k vodě nutné pro zavlažování. V důsledku toho je distribuce vinic rozptýlená.

V údolí Famatina, nejznámější podoblasti regionu, které leží v extrémně suchém mezoklimatu (180 mm za rok) tvořeném pohořím Sierra de Velasco a Sierra de Famatina, existuje právě z důvodu limitovaného přístupu k vodě jediná hlavní produkční oblast. Mezi stěžejní odrůdu patří Torrontés se 40% podílem na místních vinicích. Avšak některé malé vinohradnické oblasti lze nalézt také v okolí měst Nonogasta a Villa Union.

Vztah mezi nízkou zeměpisnou šířkou a vysokou nadmořskou výškou zásadně vstupuje v celé La Rioje do hry. Zeměpisná šířka 29° jižní šířky staví provincii blíže k rovníku než většinu světových vinařských oblastí. Nicméně vysoká nadmořská výška zmírňuje vysoké teploty (v létě až 45°C) obvykle spojené s touto zeměpisnou šířkou. Vinná réva se zde proto vysazuje mezi 850 až 1 850 m.n.m. Vína z vyšších pater tohoto spektra často nesou přízvisko „Alta“ (vysoko).

Vysoká intenzita slunečního záření během dne je následována nocemi ochlazovanými větry z nedalekých And. Toto denní kolísání teploty zpomaluje zrání, prodlužuje vegetační období a vede k rovnováze elementů zralého ovoce a svěží kyselosti v hroznech a potažmo ve víně. Tyto pěstitelské podmínky jsou zvlášť klíčové pro odrůdu Torrontés. Pro zajištění dostatečného stínění a eliminování absorpce odraženého světla od země je často používán způsob vedení révy vinné pergola, kdy se zóna s hrozny nachází cca 2 metry nad zemí.

Písčité aluviální půdy horského původu poskytují vinařským oblastem v La Rioje žádoucí vlastnosti pro produkci hroznů, i když dobrá propustnost vody znamená, že zavlažování je nezbytné v celé provincii. Díky použití kapkové a záplavové závlahy mají vinaři značnou kontrolu nad růstem révy.

V oblasti najdete vysoký počet hektarů věnovaný olivovníkům, ze kterých místní vytvářejí prémiový extra panenský olivový olej.

 Prémiová argentinská vína z La Riojy Argentina pro Vás v OpenWine dovážíme již více než 15 let.