Dissegna

Dissegna

Rodinné vinařství bylo založeno v roce 1925 v oblasti Veneto. Nyní je podnik veden 3. generací rodiny Dissegna. Od roku 1998 vinařství zavedlo způsob ekologického vinohradnictví.

Réva vinná je vysazena na vápenitých/jílovitých půdách. Teploty jsou zmírňovány nedalekým Jaderským mořem, což vede k zachování svěží kyseliny ve vínech. Ve vinicích nepoužívají žádné herbicidy ani pesticidy. Používání výhradně přírodních produktů udržuje a obohacuje vitalitu půdy, což vede k tomu, že je réva odolnější vůči chorobám nebo suchu. Ve sklepě probíhá fermentace s nativními kvasinkami. Tento přístup zvýrazňuje odraz přírodních podmínek ve vínech Dissegna.

Dalším krokem v roce 2010 byla přeměna provozu vinařství na využití výhradně solární energie, čímž se dosáhlo výrazného snížení dopadu na životní prostředí. Doménou jsou vína typu Prosecco, Prosecco rosé a Spumante Multicolor.