Česká republika

Česko - moravská vína v kostce

Historie česko - moravských vín

Vinařství v České republice má okolo dvou tisíc let starou tradici. Už ve středověku mívala naše vína
dobré jméno, zásobovaly se jím šlechtické a měšťanské domy, zájem o ně byl v Polsku a ve Slezsku i u vídeňského císařského dvora. Prvními pěstiteli révy vinné na našem území byli pravděpodobně Keltové. Nejstarším důkazem historie vinařství na Moravě je však archeologický nález vinařského nože, s nímž římští legionáři obdělávali vinice pod Pálavou. Další zprávy o pěstování révy pocházejí až z dob slovanského osídlení v dobách Velké Moravy, odkud se réva dostala i do Čech. Velkou zásluhu na rozvoji vinařství měl český král a římský císař Karel IV. Prvními dochovanými písemnostmi o víně jsou klášterní kroniky a listiny českých panovníků. Za zlatý věk moravského vinařství bývá označována doba od 14. do 16. století, kdy vinice obklopovaly řadu měst a klášterů. K dalšímu rozvoji vinařství došlo koncem 20. století. Restituce vinic a privatizace vedly k obnově rodinných vinařství i vzniku nových firem. Velké změny přinesl vinařský zákon z roku 1995 a jeho zesouladění s legislativou Evropské unie.

Geografické & klimatické podmínky

Moravské půdy vznikaly na mořských a sladkovodních sedimentech a spraších. Spolu s členitým reliéfem krajiny umožňují vznik originálních moravských vín s velkou rozmanitostí jejich typů. Klimatické podmínky jsou definovány kontinentálním klimatem typickým velkými teplotními rozdíly mezi zimou/létem a dnem a nocí. Společně se 49. rovnoběžkou severní šířky (chladnější klima, nicméně delší doba slunečního záření) vytváří ideální podmínky pro bílé odrůdy.

Odrůdy vín

Ve zdejších vinohradech lze najít 34 odrůd bílých a 26 odrůd červených vín zapsaných ve Státní odrůdové knize, mimo to i další odrůdy. V pozadí pestré škály moravských a českých vín je třeba hledat rovněž kombinaci přírodních podmínek a práce lidských rukou. V České republice působí více než osm set padesát registrovaných vinařství. Mezi nejpěstovanější odrůdy patří Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Svatovavřinecké a Frankovka.

Vinařské regiony

Česká republika má dvě vinařské oblasti – Moravu a Čechy, rozdělené do 6 podoblastí. Nachází se v nich 383 vinařských obcí a 17 764 hektarů v 1 309 viničních tratích. Ty obhospodařuje přes 18 000 pěstitelů. Většina vinohradů (96 %) leží na Moravě, zbývající 4 % v Čechách. Z celkové plochy je 69 % osázeno bílými odrůdami. Působí zde kolem 850 registrovaných vinařství, a to od velkých firem až po malé rodinné podniky, a tisíce drobných soukromých vinařů.

Klasifikace vín

Systém dělení vín v České republice vychází zejména z vyzrálosti hroznů, stanovené měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Zkratka °NM znamená stupeň normalizovaného moštoměru, kdy jeden stupeň představuje jeden kilogram cukru ve 100 litrech hroznového moštu.

Vína z odrůd typických pro určitou oblast, z vybraných vinic, z hroznů s deklarovaným původem, s typickou vůní a chutí – to všechno splňují vína originální certifikace, nabízená pod označením VOC.

Prémiová moravská vína u nás v OpenWine najdete od malého rodinného vinařství Verýsek z Velkých Bílovic.