Patagonie

Patagonie v kostce

Patagonie je nejjižnější vinařskou oblastí Jižní Ameriky. Přestože je tato pouštní oblast se svým chladným a suchým klimatem jedním z nejméně známých míst na světě pro produkci kvalitního vína, osvědčila se k výrobě elegantních bílých vín z odrůd Chardonnay, Sauvignon Blanc a červených vín z Pinotu Noir a Malbecu.

Klimatické podmínky & vína

Geograficky region pokrývá rozsáhlou oblast – přibližně dvakrát větší než Kalifornie – napříč jižní Argentinou a Chile. Nachází se zde vinařská zóna, která se táhne 300 kilometrů podél řek Neuquen a Rio Negro, od města Anelo na západě po Choele Choel na východě. Tato zóna je blíž k Andám než k Atlantskému oceánu, avšak se nachází v mnohem nižší nadmořské výšce než její severní příbuzná Mendoza, v průměru cca 300 m.n.m.

Patagonie je všeobecně více spjata s dinosaury a pouští než s kvalitním vínem. Ve vinařství Familia Schroeder, nacházející se v této oblasti, se podařilo dosáhnout přirozené syntézy těchto dvou elementů. Během budování jejich gravitačního vinařství archeologové objevili kosterní pozůstatky do té doby neznámého druhu býložravého dinosaura. Ten získal jméno Panamericansaurus schroederi po vinařské rodině a jehož expozici je možné navštívit v prostorách vinařství. Navíc samotný název „Saurus“ najdete na lahvích jednotlivých vín.

S tím, jak v Patagonii převládá poušť, je vinařství možné najít pouze v blízkosti řek, jejichž voda původem z And hraje klíčovou roli pro nezbytné zavlažování. Klasické kontinentální klima teplých dnů a chladných nocí prodlužuje vegetační období v regionu, zpomaluje zrání v hroznech a umožňuje jim vyvinout bohatý odrůdový charakter při zachování dostatečného obsahu kyseliny. Poznávacím znakem patagonské vinařské oblasti jsou řady topolů, které místní vinaři vysazují jako přirozené větrolamy. Silné větry způsobují poškození květenství, které se následně projevuje v nižším počtu přítomných hroznů na keři. V pozdější fázi dozrávání má silný vítr za následek dehydrataci hroznů a degradaci kvality vína.

Vinařské regiony Patagonie

Patagonie si získala uznání na vinařské mapě díky dvěma vinařským oblastem nacházejícím se v její severní části: zavedenější Rio Negro a novější, stále se rozvíjející Neuquen. Vína z těchto dvou zón jsou tradičně více evropského, subtilnějšího stylu než vína ze středních a severních oblastí Argentiny a to v důsledku chladnějšího klimatu a vyšší zeměpisné šířky (38°-39° jižní šířky). Zatímco Malbec hraje stále ústřední roli v patagonském odrůdovém zastoupení, je to Pinot Noir, který se stal ikonickou odrůdou v regionu. Vynikající bílá vína vyrobená z Chardonnay, Sauvignonu Blanc a Ryzlinku rýnského si postupně získávají uznání.

Prémiová argentinská vína z Patagonie pro Vás v OpenWine dovážíme již více než 15 let.